EPIC

Wzmacnianie i promocja międzynarodowej komunikacji biznesowej

Wzmacnianie i promocja międzynarodowej komunikacji biznesowej w celu poprawy konkurencyjności międzynarodowej.

Odkryto, że firmy które prowadzą odpowiedni (tj. regularny) audyt komunikacji działają bardziej efektywnie w sprzedawaniu produktów i usług na rynki, w których nie mówi się w ich języku ojczystym. Zapisując się i biorąc udział w takim audycie, firmy mogą zdobyć wiedzę na temat umiejętności międzykulturowych i komunikacyjnych, co ma wpływ w postaci zwiększonego rocznego obrotu. 

Schemat EPIC pomaga w przezwyciężaniu barier językowych i kulturowych w handlu międzynarodowym. 

EPIC oferuje przedsiębiorcom innowacyjny sposób prowadzenia handlu międzynarodowego poprzez użycie podręcznika zaprojektowanego dla eksportu. Promuje wielokulturową Europę poprzez działanie na wspólnej platformie i tworzenie indywidualnych przepisów na sukces przez proces audytu. 

EPIC oferuje sektorowi prywatnemu wyjątkową okazję adaptacji schematu, który po wdrożeniu pomoże w podnoszeniu obrotu i tworzeniu nowych możliwości zwiększania handlu międzynarodowego.

Informacje

Zalety projektu EPIC

euro

Projekt EPIC jest ważnym krokiem w kierunku uświadamiania firm i zachęcania do otwartości na trudne rynki zagraniczne. Wiemy, że jeśli firmy zdecydują się wdrożyć rekomendacje sugerowane przez audytorów LCA, znacznie zwiększą swoje możliwości działania w rozwijającym się globalnym wielojęzykowym środowisku handlowym. Jest jednak wysokie zapotrzebowanie na instytucjonalne audyty językowe w postaci usługi oraz na szkolenie większej liczby audytorów przez instytucje rządowe i samorządowe. 

Czytaj więcej...

Projektowanie praktycznych rozwiązań na podstawie wyników badań

wykres

Wyniki badań ELAN posłużyły za podstawę doskonalenia koncepcji Audytu Językowego, który następnie wyklarowano korzystając z badań PIMLICO (Promoting, Implementing, Mapping Language and Intercultural Communication Strategies in Organisations and Companies). Opublikowano w nich przykłady europejskich przedsiębiorstw odnoszących największe sukcesy oraz ich dokładnie przemyślane i wdrożone modele strategii zarządzania językiem, które doprowadziły do znacznego wzrostu obrotów pochodzących z eksportu.

Kluczowym elementem badania PIMLICO była możliwość przypisania wartości, a tym samym określenie wpływu, do strategii zarządzania:

Czytaj więcej...

"Twarde" dowody

boss

Zwróćmy się w stronę dwóch osobnych badań, które stanowią podstawę i doprowadziły do powstania LCA oraz miały istotny wpływ na początki, projekt i rozwój. Badania ELAN przeprowadzone w 2006 roku wykazały, że Europa traci znaczną część potencjalnych korzyści w wyniku braku znajomości języków. Z całej próby 2000 MŚP, 11% straciło potencjalny kontrakt ze względu na brak odpowiednich umiejętności językowych. Ankieta pozwoliła określić sytuacje, w których firmy były świadome zmarnowanej okazji ze względu na bariery językowe i/lub kulturowe, ale prawdziwa ilość przypadków jest prawdopodobnie większa.

Podsumowując, badania ELAN wykazały, że:

Czytaj więcej...

Przesłanki wskazujące na konieczność uwzględnienia LCA w planowaniu przyszłej działalności

people

Odpowiadając na konkretne pytanie czy i w jakim stopniu języki obce będą koniecznością w działalności na pewnych, jeszcze nieznanych, rynkach i które z języków będą wymagane na rynku pracy, raport „Languages for jobs” podsumowuje, że popyt na języki obce i umiejętności komunikacyjne stale rośnie na europejskim rynku pracy (i nie chodzi tu wyłącznie o język angielski).

Czytaj więcej...

Cel audytu LCA

graf

Audyt Komunikacji Językowej (LCA) został zaprojektowany, aby pomóc europejskim firmom w rozwiązywaniu problemów językowych i komunikacyjnych przez opracowanie dla nich strategii zarządzania językiem. Celem jest wsparcie działań operacyjnych firm, które natykają się na bariery językowe i kulturowe, i tym samym zwiększenie ich skuteczności na rynkach zagranicznych. Firmy, które przyjęły podobne strategie zarządzania językiem w działaniach eksportowych zanotowały wzrost sprzedaży zagranicznej i odnoszą większe sukcesy na rynkach zagranicznych.

LCA pomaga firmom:

Czytaj więcej...